www.elskemadeira.de

Seite 14

 

 

 

 

Mobile(6)

 

Mobile(1)

 

 

Mobile(2)

 

 

Mobile(3)

 

Mobile(4)

 

Mobile(5)

 

 

 

 

 

 

Die 6 Bilder des Zyklus Mobile, Öl auf Leinwand, haben alle ein Format von 62 * 55 cm. Preis: 250,-€.